SFAL

Sociaal Fonds voor Afhandeling op LuchthavensDe werkgevers en hun arbeiders zijn actief in de sector van goederenbehandeling en passagiersstromen op luchthavens.

Hun hoofdactiviteit bestaat er in om in opdracht en voor rekening van klanten te zorgen voor de grondafhandeling van de vliegtuigen en voor behandeling van luchtvracht en bagage.Het Sociaal Fonds voor de Afhandeling op Luchthavens (SFAL) werd opgericht bij CAO van 11 december 2009.

Het SFAL is het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de ondernemingen van de sector afhandeling op luchthavens die behoren tot de RSZ-categorie 283 (PC 140.04). Het SFAL is enkel bevoegd voor de arbeiders.

Het SFAL wordt gefinancierd door een werkgeversbijdrage van 0,80% die geïnd wordt door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Deze werkgeversbijdrage wordt berekend op de lonen van de arbeiders waarvan de prestaties aangegeven worden aan de RSZ, categorie 283.• De raad van bestuur van het SFAL is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties uit de sector.

Deze raad bestaat uit 12 leden:
- 6 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties FEBETRA en UPTR.
- 6 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties: ACV-TRANSCOM en ABVV-BTB.Het SFAL heeft drie grote opdrachten te vervullen:

1. De arbeiders uit de sector afhandeling op luchthavens hebben recht op aanvullende sociale voordelen. Deze voordelen werden door de sociale partners via diverse CAO's toegekend. Het SFAL zorgt voor de uitbetaling aan de arbeiders of voor de terugbetaling aan de werkgevers.

2. Het SFAL stimuleert de permanente vorming van arbeiders uit de sector. Ze voorziet een financiële tussenkomst in de kosten van de werkgevers voor opleiding en bijscholing van hun arbeiders. Bovendien ondersteunt het SFAL ook opleidingspartners om een kwaliteitsvol opleidingsaanbod uit te werken dat beantwoordt aan de behoeften van de sector.

3. Het SFAL spant zich in om de knelpunten in de sector op het vlak van werkgelegenheid en bestaanszekerheid weg te werken. Daarvoor worden er convenanten met de Vlaamse overheid afgesloten.De raad van bestuur van het SFAL zet de strategische beleidslijnen uit.
De voorzitter waakt over de uitvoering ervan.

Samen met de stafmedewerker, de boekhoudster/dossierbeheerder en de consulent leidt de voorzitter het beheer en de werking van de organisatie in goede banen.

De gespecialiseerde dossierbeheerder staat garant voor een efficiënte en doelmatige dienstverlening op het vlak van de aanvullende sociale voordelen en de tussenkomsten in opleidingskosten.
De consulent is het flexibele aanspreekpunt voor bedrijven, onderwijs- en opleidingsinstellingen en voor tal van andere organisaties. Zij is op diverse fora het uithangbord van het SFAL en neemt actief deel aan promotieactiviteiten voor de beroepen uit de sector en de opleidingen die ernaartoe leiden.


Dirk Meert
Voorzitter SFAL
Geert Heylen
Stafmedewerker
Yuliya Voloshyna
Boekhoudster
Dossierbeheerder
Tel : 02 424 30 80

Katrien Timmermans
Sectorconsulente
Gsm: 0474 25 47 54